Hi Beauty, Welkom bij Beauty & care By Eline!
Hi Beauty, Welkom bij Beauty & care By Eline!

Privacy Verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die [Beauty & Care by Eline] verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van [Beauty & Care by Eline], of om een andere reden persoonsgegevens aan [Beauty & Care by Eline] verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  [Beauty & Care by Eline], Hoofdstraat 83, 9501 CP Stadskanaal,  Tel: 063308422, KVK nummer: 61530492]
  De salon is bereikbaar via [ info@beautycare-eline.nl of 0633084222]
 2. Welke gegevens verwerkt [Beauty & Care by Eline]en voor welk doel
  2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum
              b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
              c) telefoonnummer,  e-mailadres,
 1. d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 2. e) Voor – en na foto’s

[Beauty & Care by Eline] verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van [Beauty & Care by Eline];
  c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 2. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen eyeliners of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

[Beauty & Care by Eline] gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van [Beauty & Care by Eline]  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

[Beauty & Care by Eline] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft [Beauty & Care by Eline] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt [Beauty & Care by Eline] gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van [Beauty & Care by Eline] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty & Care by Eline zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop [Beauty & Care by Eline] je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  [Beauty & Care by Eline] via  [info@beautycare-eline.nl of 0633084222]

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.